Home / Công Nghệ Mới / Một nghiên cứu mới chỉ ra rằng có nhiều bạn bè trên Facebook giảm thiểu nguy cơ chết sớm

Một nghiên cứu mới chỉ ra rằng có nhiều bạn bè trên Facebook giảm thiểu nguy cơ chết sớm

Chắc chắc chúng ta ai cũng đền nghĩ rằng nếu như sở hữu đơn màng lưới bạn bè rộng lớn, đa dạng thời sẽ mạngng lâu hơn vì những nướu lợi ích to lớn mà nó đem lại. Thế mà liệu chừng điều đấy có bao gồm trưởng bạn bè quen qua mạng phận chẳng? Đại gia tộcc California San Diego thoả tiến hành điều tra trên 12 triệu người sử dụng Facebook và chẳngng thú minh điều nè.

“Chúng mình khám phá ra rằng những người có giàu bạn trên mạng phận từ bỏng lớp sẽ có ít nguy cơ ccả thật sớm hơn là mạng đương lại – đấu xúc với ít bạn online,” trlợi ích tài liệu chừng ban bố. “Điều nè đi trái lại nghĩ suy trước đấy cho rằng mạng phận từ bỏng lớp nói chung có tác động bị động tới sức khỏe con người.”

Dù sao thời trước khi trưởngm thấy vui vui và từ bỏ thỏa mãn với gu giao dịch, công quen trên mạng phận từ bỏng lớp, đã lưu ý đơn mạng điều sau đây.

Đầu tiên, đã hiểu rằng những dò “like” tới từ bỏ người khác chẳng thực thụ khiến bạn trưởngm thấy hạnh phúc hơn hay có nướu cho việc kéo trường gia tộcc giai đoạn thế hệ ngữ bạn. Những mai quan hệ trên mạng phận chỉ giúp xúc tác và duy trì, công vững vàng đơn phần màng lưới bạn bè nói chung. Vì cầm, dãy tá follower hay trưởng trăm nghìn dò like, share dù có trạng thái khiến bạn trưởngm thấy hứng thú khởi mà chỉ trong suốt đơn thời kì khăng khăng chẳng chẳng có tác dụng bay lâu bay trường gia tộcc đối xử với người sử dụng.

Tiếp theo, nghiên cứu trên cũng ngẫu nhiên có hệ trọng đơn tẹo tới Facebook. Cụ trạng thái, William Hobbs, chuyên gia/tiến sỹ nghiên cứu tại Đại gia tộcc Northeastern và là với lãnh đạo quá trình điều tra trên, thoả từ bỏng tập sự tại Facebook ra năm 2013. Một tác giả khác ngữ bản tài liệu chừng, Moira Burke, bây giờ cũng đương là trợ lý tại Facebook. Tuy nhiên, Hobbs có nhắc nhỏm tới việc Facebook hoàn toàn chẳng can thiệp gì ra quá trình thu thập dữ liệu chừng và tiến tới kết luận ngữ gia tộc:

“Chúng mình đoan rằng Facebook chẳng hề động chạm tới quá trình xuất bản và ra mắt nghiên cứu nè cũng như kết quả chung cuộc ngữ nó.”

Xét cho với, gia tộc thoả chừng ra chẳngng thú cứ rằng làng ndãy đơn người là thành viên ngữ mạng phận từ bỏng lớp nè có 12% giảm thiểu nguy cơ ccả thật sớm hơn so với người chẳng sử dụng Facebook. Đặc bặt, những ai có thời kì sử dụng tương đối xử và sở hữu màng lưới bạn bè đáng kể sẽ dấn đặt giàu lợi ích nhất từ bỏ thực tại nè.

Các chuyên gia hệ trọng cũng cho biết ban bố ngữ gia tộc thực ra đã đương giàu góc cạnh bị hạn chế chửa đặt tiết lậu và công rõ cả. Ngoài ra, đã đương có đơn khả năng rằng con mạng trên chỉ là minh gia tộca cho khoảng danh thiếph kinh tế hay từ bỏng lớp giữa danh thiếp từ bỏng lớp người sử dụng. Nói danh thiếph khác, 12% đấy khởi hành từ bỏ nguyên do vì gia tộc có thời cơ đặt sử dụng Internet, trong suốt khi mạng đương lại chẳng đặt may mắn như thế vì những điều kiện đấyi nghèo, thật lòi – nguyên tác động trực đấu tới giai đoạn tgia tộc làng ndãy ngữ con người – chẳng chẳng nếu do sử dụng Facebook giàu là giai đoạn tgia tộc tăng.

Dù sao thời nghiên cứu nè cũng đương bật ra đơn cái coi mới cởi bật hơn, dần xóa nhòa ranh giới giữa những nướu lợi ích giao thoa ngữ trưởng 2 thế giới thực-ảo.

Tham khảo: TheVerge

Facebook thoả và đương đổi thay danh thiếph chúng ta đọc báo như thế nè

Comments

comments

Check Also

Nhìn lại Intel và ARM, để thấy rằng “vị thuyền trưởng” của SoftBank đáng khâm phục như thế nào

Cách đây 1 tháng, tập đoàn SoftBank mức Nhật Bản nhỉ ban bố tham vọng …