Home / Event Sự Kiện

Event Sự Kiện

Vòng Phát Sáng Trung Quốc Gây Ung Thư

Ở các vòng phát sáng này có chứa một chất hóa học độc hại có thể tác động nghiêm trọng đến hệ thống sinh sản, thậm chí gây vô sinh – este bis(2-methoxyethyl). Hiện nay, các loại đồ chơi vòng phát sáng, vòng đeo tay, que nhựa, gậy phát sáng… …

Read More »